Shakti GawainSpirituális tanítók/tanításokSpiritualitásTeremtő képzelet

Teremtő képzelet/Vizualizáció: Gyógyítás – Magunk és mások gyógyítása

Teremtő képzelet-Vizualizáció-Gyógyítás

Magunk gyógyítása

Az alkotó vizualizáció egyik legfontosabb eszközünk az egészség megteremtésére és fenntartására.
A holisztikus egészségfelfogás egyik legalapvetőbb elve az, hogy fizikai egészségünket nem  választhatjuk el létezésünk érzelmi, mentális és spirituális síkjaitól. Ezek a síkok mind összefüggenek, és a testi betegségek mindig tükrözik azt, hogy a létezés más síkjain is konfliktusok, feszültségek, aggódás, diszharmónia van. így ha testünkben fizikai rendellenességet észlelünk, ez mindenféleképpen azt az üzenetet hordozza magában, hogy nézzünk emocionális és intuitív érzéseink, gondolataink és magatartásmintáink mélyére, és próbáljuk meg kideríteni, mit is tehetünk létezésünk természetesen harmonikus állapotának viszszaállításáért. Befelé kell fülelni, és „hallani” a belső folyamatokat.

Teremtő képzelet/Vizualizáció: Gyógyítás Lelkünk és testünk között folyamatosan zajlik a kommunikáció. A test érzékeli a fizikai univerzumot, és üzeneteket küld erről a léleknek; a lélek ezeket az észleléseket saját múltbeli tapasztalatait és hiedelemrendszerét felhasználva kódolja, és ösztönzi a testet, hogy az általa megfelelőnek ítélt módon reagáljon.
 
Ha a lélek hiedelemrendszere (tudatosan vagy tudat alatt) azt mondja, hogy az a megfelelő vagy éppen elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos helyzetben betegedjen meg, ezt a jelet fogja küldeni a testnek, és a test szófogadóan mégis jeleníti a betegség tüneteit; tényleg megbetegszik. így tehát az egész folyamat szorosan kötődik saját magunkról, az életről, a betegség és az egészség természetéről kialakult eszméinkhez és ideáinkhoz.
 
Az alkotó vizualizáció ahhoz a folyamathoz kapcsolódik, ahogyan agyunk testünkkel kommunikál. E folyamat során agyunkban képzetek és gondolatok formálódnak, tudatosan vagy nem tudatosan, és ezek aztán jelekké vagy utasításokká válnak a test számára.
A tudatos alkotó vizualizáció során a negatív, leszűkítő, szó szerint „beteggé tevő” gondolatok helyett pozitív képzeteket és gondolatokat hozunk létre a testtel való kommunikáláshoz.
Az emberek azért betegszenek meg, mert valahol mélyen belül úgy érzik, hogy egy bizonyos helyzetre vagy körülményre a betegség a megfelelő vagy elkerülhetetlen válasz. Úgy tűnik, valamilyen módon megoldja egy problémájukat, vagy megszerez számukra valamit, amire szükségük van, esetleg valamilyen elfojtott, elviselhetetlen belső konfliktus kétségbeesett megoldásaként szolgál.
 
Vegyünk néhány példát: van, aki azért betegszik meg, mert ki volt téve valamilyen fertőző betegségnek (úgy érzi, betegsége elkerülhetetlen vagy nagyon valószínű); van, aki ennek az embernek a családjában mint szülő vagy más családtag belehal ugyanebbe a betegségbe (nem tudatosan ugyanezt a mintát követi); van, aki azért szenved balesetet vagy betegszik meg, hogy ne kelljen dolgoznia (vagy azért, mert valamit nem tud elviselni a munkahelyén, vagy mert nem engedélyez magának pihenést vagy nyugalmat, csak ha beteg); van, aki azért betegszik meg, hogy szeretetet és törődést kapjon (ugyanígy érte el gyerekkorában, hogy szülei jobban szeressék); van, aki egész életében elfojtotta érzéseit, és végül meghal rákban (nem tudja megoldani azt a konfliktust, hogy elnyomott érzései belülről feszítik, és közben azt hiszi, nem helyes, ha mindezt kifejezi… így végső megoldásként megöli magát).
 
Ezekkel a példákkal nem azt akarom bemutatni, hogy szerintem minden betegség egyszerű dolog, amelyre készen kapott tipp-topp magyarázatok vannak. Mint bármilyen egyéb probléma esetén, itt is nagyon sok bonyolult tényező játszik közre. Csak azt a tényt szádékoztam illusztrálni a példákkal, hogy a betegség mentális eszméink és hiedelmeink eredménye, és egyben kísérlet arra, hogy megoldjuk valamilyen belső problémánkat. Ha hajlandóak vagyunk felismerni és megváltoztatni legmélyebb hiedelmeinket, akkor képesek leszünk konstruktívabb megoldásokat találni problémáinkra, és teljes egészében kiküszöbölhetjük a különböző betegségeket.
 
A leginkább pozitív, erőteljes, egészséges és gyógyító tudatállapotot ennek a nézőpontnak az elfo-gadásával érhetjük el:
Mindannyian lényegünk szerint tökéletes, spirituális lények vagyunk. Mindannyian a bennünk lévő univerzális szellem vagy isteni tudatállapot tökéletes kifejeződései vagyunk.
S mert ilyenek vagyunk, születésünktol fogva jogunk van a sugárzó egészségre, szépségre, kimeríthetetlen energiára, fiatalos vitalitásra és örömre egész életünk során.
A rossz vagy a korlátozottság ténylegesen nem létezik. Csak tudatlanságunk létezik, vagy az, hogy félreértjük a jó (Isten) univerzális természetét, nem fogjuk fel saját kreatív képességeink végtelenségét.
Egészségünk, szépségünk, energiánk, vitalitásunk, örömünk egyedüli korlátai saját magunk által teremtett akadályokból erednek, félelemre és tudatlanságra alapozott elenállásunkból az élet jóságával szemben.
Testünk pusztán tudatunk fizikális megjelenése. Saját magunkról kialakított nézeteink határozzák egészségünket és szépségünket vagy ennek hiányát. Ha megváltoztatjuk eszméink lényegét, fizikális lényünk hasonlóképpen változik. A test folyamatosan változik, minden pillanatban újratölti, újraépíti saját magát, és mindennek során nincs más követendő mintája, csak a szellem vezérelvei.
Tudatunkat minél inkább összhangba hozzuk legmagasabb spirituális lényünkkel, testünk annál jobban kifejezi majd saját egyéni tökéletességünket.
 
E nézőpont fennállásának természetes velejárója lesz az, hogy konstruktívabban szemléljük a betegségeket. Ahelyett, hogy a betegséget törvényszerű katasztrófának vagy elkerülhetetlen szerencsétlenségnek tekintenénk, erőteljes és fontos üzenethordozóként gondolhatunk rá. Ha bármilyen formában fizikailag szenvedünk, ez üzenet arról, hogy valamit meg kell vizsgálnunk tudatunkban, valamit fel kell ismernünk, be kell ismernünk, és meg kell változtatnunk.
 
A betegség üzenete gyakran az, hogy nyugodjunk le egy kicsit, és töltsünk el egy kis időt azzal, hogy kapcsolatba kerülünk belső énünkkel. A betegség gyakran kényszerít pihenésre minket, arra, hogy hagyjunk fel tevékénykedési lázunkkal, az erőlködéssel, és merüljünk el egy mély, csendes tudatállapotba, ahol is képesek leszünk befogadni azt az éltető energiát, amelyre szükségünk van.
A gyógyulás mindig belülről kezdődik. Ha rendszeresen engedélyezzük magunknak ezt a csendes belső kontaktust, akkor ezentúl nem lesz szükség arra, hogy belső énünk betegségek révén keltse fel figyelmünket.
 
A betegségek és a „balesetek” üzenetek arról, hogy meg kell változtatnunk eszméinket, vagy valamilyen belső problémánkat meg kell oldanunk. Csendesítsd le gondolataidat, amennyire csak tudod, figyelj erre a belső hangra, és kérdezd meg, mi az üzenet, vagy mi az, amit meg kell értened ebben a helyzetben. Lehet, hogy egyedül is el tudod ezt végezni, vagy néhány esetben szükséged lehet egy tanácsadóra, terapeutara, barátra vagy gyógyítóra, aki segít és támogat.
 
Az alkotó vizualizáció a gyógyítás tökéletes eszköze, mert egyenesen a probléma okához vihet el – saját mentális eszméidhez vagy képzeteidhez. Kezdd el azt, hogy tökéletesen, sugárzóan egészségesnek látod magad, és megerősítésekkel is ezt tudatosítsd; lásd teljesen meggyógyítva és megoldva a problémát. Nagyon sokféle irányból és különféle szinteken teheted ezt, meg kell találnod azt a bizonyos fajta megerősítést és azokat a képeket, amelyek számodra legjobban működnek. 
 
Ha nincsenek egészségi problémáid, annál jobb; egyszerűen csak erősítsd meg azt, és lásd magad, hogy mindig egészséges és vitális maradsz; így soha nem kell aggódnod azzal kapcsolatban, hogyan gyógyítsd magad. Ha már vannak problémáid az egészségeddel, vigasztaló lesz számodra, ha tudod, hogy „csodás” gyógyulások történnek nap mint nap, még olyan nagyon komoly betegségekből is, mint a rák, az ízületi gyulladás, szívbetegség, és mindez az alkotó vizualizáció valamelyik válfajának egyszerű alkalmazásával.
 
Sok esetben az alkotó vizualizáció önmagában is teljesen hatásos terápia. Más esetekben a beteg saját hiedelemrendszere miatt (vagyis hogy nehéz felhagynunk azzal a nézettel, hogy valami rajtunk kívül álló dologra is szükségünk van a gyógyuláshoz) szükséges más kezelésmódokat is használni. Ha mélyen meg vagy győződve arról, hogy valamilyen terápiaforma használ neked, akkor mindenképpen alkalmazd. Ha vágysz rá, és hiszel benne, biztos, hogy beválik. De bármilyen kezelésben részesülsz is, a hagyományos medicinától, a sebészettől egészen a holisztikusabb terápiákig, mint akupunktúra, jóga, masszázs, új étrend… stb., az alkotó vizualizáció mindig hatásos kiegészítői eszköz, olyan, amit bármi egyébbel kombinálva használhatsz. Az alkotó vizualizáció tudatos használata csodálatosképpen meg fogja gyorsítani és zökkenőmentessé teszi a gyógyulási folyamatot.
 
 
Mások gyógyítása
 
Mások gyógyítására ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint saját magunk gyógyítására. Az a gyógyító tudatállapot, amit az előzőekben felvázoltam, éppen olyan erőteljes mások gyógyítása során, mint az öngyógyításban (néha még erőteljesebb). Ez az univerzális lélek egységes természete miatt van így. Tudatunknak van egy olyan része, amely közvetlenül kapcsolódik bármely más egyén tudatának ugyanezen részéhez. Mivel ugyanez a rész kapcsol minket össze az isteni mindenhatósággal és mindentudással, mindannyiunknak hihetetlen gyógyító erőnk van, mellyel akaratunk szerint rendelkezhetünk.
 
Éppúgy, ahogy az önmagunkról kialakított eszméink meghatározzák egészségünket vagy előidézhetik annak hiányát. 
Ha például egy barátnőnk betegsége mögött valamilyen eszméje húzódik, és mi is elhisszük vagy megerősítjük betegségének ezt a mögöttes okát, ezzel tulajdonképpen rossz egészségi állapotát támogatjuk, bármennyire is kívánjuk közben jobbulását. Másfelől, ha következetesen hiszünk egészségében és javulásában, akkor támogatjuk igazán gyógyulásának folyamatát. Még csak nem is szükséges tudnia erről; sőt gyakran jobb is, ha nincs tudatában, hogy mit teszünk érte. Meglepő dolog, de sok esetben egyszerűen az, hogy megváltoztatjuk egy másik emberről alkotott nézeteinket és tudatosan ápoljuk magunkban egészségének és jóllétének képét, melyet kivetítünk felé, azonnal meggyógyíthatja vagy meggyorsíthatja és megkönnyítheti gyógyulását.
 
Én magam nagyon tudományos és racionális környezetben nőttem fel, és ilyen oktatásban részesültem, így más emberek távolból való gyógyításának lehetősége volt számomra az egyik legnehezebben érthető és elfogadható dolog. Ám azóta túlontúl gyakran láttam és tapasztaltam ezt ahhoz, hogy kételkedjem benne.
Saját tapasztalatom azt mutatta, hogy legjobban úgy működik a gyógyítás, ha saját magamat egy tiszta csatornaként látom, amelyen átáramlik a gyógyító energia, az univerzum spirituális energiája, és rajtam keresztül eljut ahhoz a személyhez, akinek szüksége van rá. Úgy gondolok erre, hogy saját magasabb énem a másik ember magasabb énjének küld energiát, s így támogatja őt bármiben, amit az illetőnek saját gyógyulásáért tennie kell. Ugyanakkor igaz valóját képzelem magam elé… egy isteni lényt, Isten gyönyörű és tökéletes kifejeződését… aki természeténél fogva egészséges és boldog.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 

Shakti Gawain: Teremtő képzelet

Related posts

Nyitott vagyok elfogadni mindazt, ami ma érkezik hozzám

Sandal

Csak rajtunk áll, hogyan teremtjük meg a valóságunkat

admin

Hogyan hagyjuk abba más emberek érzelmeinek átvételét

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .