Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 8. (Földreszállások, bázisok, Tesla, járművek)

Ré-Az Egység törvénye 8. (Földreszállások, bázisok, Tesla, járművek)1981. január 26.: A nyolcadik ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Van egy kérdésem azzal kapcsolatban, amit én a Konföderáció reklámozásának nevezek. A kérdésem a szabad akarathoz kapcsolódik. Egyes találkozásokat megengedett – értelmezésem szerint – a Konföderáció, de ez korlátozva van azoknak a szabad akarata által, akik nem afelé irányulnak, hogy kontaktust akarnának. Ez az anyag, amelyet most készítünk, széles körben lesz terjesztve. Az agyag terjesztése egy relatíve kisszámú ember akaratán fog múlni. Sok ember szeretne a bolygónkon hozzájutni ehhez az anyaghoz, de még ha terjesztjük is, sokan nem lesznek tudatában létezésének. Van-e valamilyen lehetőség olyan hatás keltésére, amit én reklámozásnak nevezek, vagy ez ellenkezne a szabad akarat törvényével?
Ré: Ré vagyok. Tekintsd át, ha gondolod, milyen utat járt be élet-tapasztalás komplexumod. Vedd számba a véletleneket és furcsa körülményeket, melyek során egyik dolog a másikhoz vezetett. Jól gondolkozz el ezeken.

Minden egyén megkapja a számára szükséges lehetőségeket. Ennek az információforrás-létezésnek nincs minden egyes kereső ember élet-tapasztalás komplexumában haszna. Imígyen a reklámozás általános és nem úgy tervezik, hogy egy bizonyos anyag felkutatására mutasson rá, hanem hogy csak sugallja az illúzió numenális nézőpontját.
Kérdező: Volt egy rész a tegnapi anyagban – ezt most felfogom olvasni -, ahol azt mondod, „Előfordul bizonyos számú földreszállás. Valamennyi a saját népetek részéről, valamennyi az általatok orioniként ismert csoport részéről.” Első kérdésem, mit értesz azon, hogy „a saját népetek részéről”.
Ré: Ré vagyok. Népetek birtokában van, ez idő/tér jelenben, annak a műszaki vívmánynak – amennyiben így fogalmaznátok -, amely képessé tesz olyan alakú és típusú járművek létrehozására és röptetésére, ami előttetek úgy ismert, mint azonosítatlan repülő tárgyak. Sajnálatos, népetek társas memória komplexum vibrációs szintje számára, hogy ezek az eszközök nem az emberiség szolgálatában készülnek, hanem esetleges destruktív felhasználásra. Ez tovább rontja a társas memória komplexumotok vibrációs bekapcsolódását, egy olyan helyzetet teremtve, ahol sem a mások szolgálatára irányultak, sem az önmaguk szolgálatára irányultak nem juthatnak hozzá az energiához/erőhöz, mely megnyitná a kapukat az intelligens végtelen felé a társas memória komplexum számára. Márpedig ez az aratás leszűkülését eredményezi.
Kérdező: Ezek a járművek, amelyek a saját népünktől valók, olyan – mi úgy mondjuk – létsíkokból jönnek, amelyek nem inkarnáltak jelenleg? Hol van az ő bázisuk?
Ré: Ré vagyok. Amikről mi beszéltünk, azok a harmadik denzitásból valók, és népetek különféle társadalmi részlegei vagy szervezetei úgynevezett katonai komplexumának részei.
A bázisok különbözőek. Vannak bázisok – ahogy neveznétek – a víz alatt a ti déli tengereitekben a Bahama-szigetek közelében csakúgy, mint a Csendes-óceánotok különböző helyein a chilei határotok közelében a tengeren. Vannak bázisok a Holdon – ahogy hívjátok e mellékbolygót -, ahol jelenleg az újramegnyitáson dolgoznak. Vannak bázisok hol itt-hol ott a szárazföldjeiteken. És vannak bázisok, amennyiben így mondanátok, az egeteken. Ezek a ti népetek bázisai, igen sok, és ahogy mondtuk, a pusztítás potenciáljával rendelkeznek.
Kérdező: Honnan származnak az ezeket a járműveket irányító emberek? Kapcsolatba hozhatók a Föld valamelyik nemzetével? Mi az ő eredetük?
Ré: Ezek az emberek ugyanonnan származnak, ahonnan te vagy én. A Teremtőtől.
Ahogyan a kérdést célzod, annak sekélyebb aspektusában, ezek azok az emberek a ti és mások kormányzatában, akik az általatok úgynevezett National Security* (*Nemzetbiztonság) felelősei.
Kérdező: Úgy értsem tehát, hogy e vízalatti bázisok az Egyesült Államok kezében vannak?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Miként tett szert az Egyesült Államok ilyen járművek megépítését lehetővé tevő technológiára?
Ré: Ré vagyok. Volt egy tudat/test/lélek komplexum, aki népetek előtt a „Nikola” vibrációs hang komplexumként ismert. Az entitás elhagyta az illúziót, a fontos megértésekkel teli papírokat pedig elvitték a nemzeti rész-komplexum biztonságáért szolgáló tudat/test/lélek komplexumok. Így népetek az alaptechnológia titkának őrzője lett. Az általatok oroszoknak nevezett tudat/test/lélek komplexumok esetében a technológiát a Konföderáció egy tagja adományozta egy próbálkozás részeként, hozzávetőleg huszonhét évetekkel ezelőtt, hogy információkat osszon meg és békét hozzon népeiteknek. Az ezen információkat kiadó entitások rosszul mérték fel a helyzetet, ám ezzel együtt is sok olyat tettünk e ciklus végén, aratásotok elősegítésére, amikből bizonyos fajta segítségek hiábavalósága bontakozott ki. Ez egy járulékos tényezője jelen időpontban az óvatosabb megközelítésünknek, még ha a vágy a hatalom feletti hatalomra nő is, és népeitek hívása nőttön nő is.
Kérdező: Tanácstalan vagyok ezekkel a járművekkel kapcsolatosan, amelyeknek vízalatti bázisuk van. Ez a technológia elegendő minden más fegyverzet háttérbe szorítására? Képesek vagyunk repülni velük, vagy csak szállítási eszközök? Mi az energiaforrásuk alapmechanizmusa? Úgy értem, elég nehéz ezt elhinni.
Ré: Ré vagyok. Talán az elnevezése rossz e járműveknek némely esetben. Helyénvalóbb lenne haditechnikaként tekinteni rájuk. A felhasznált energia a Föld égkörét polarizáló elektromágneses energia mezejéből való. A fegyverzetnek két alapfajtája van: az egyik, amit az embertársaitok pszichotronikusnak mondanak, a másik, amit részecskesugárnak. Az e technológiában rejlő pusztító erő jelentős, de a fegyvereket sok esetben felhasználták az időjárás megváltoztatására és a vibrációs változás fokozására is, mely bolygótokat ezidőtájt körülöleli.
Kérdező: Hogyan tudták ezt titokban tartani? Miért nem használják fel közlekedési eszközként a járműveket?
Ré: Társadalmi felosztás-illúzióitok mindegyikének kormánya tartózkodik a hírveréstől, hogy a meglepetést fenntarthassa azok háborús akciója esetére, akiket társaitok az ellenségnek neveznek.
Kérdező: Hány ilyen jármű van az Egyesült Államok birtokában?
Ré: Ré vagyok. Az Egyesült Államoknak 573 ilyen van jelenleg.
Ezt a számot folyamatosan bővítik.
Kérdező: Mi a csúcssebessége ezeknek a járműveknek?
Ré: Ré vagyok. A járművek sebessége egyenlő a Föld energiájának négyzetével. Ez a mező változó. A határ körülbelül fele a fénysebességnek, ahogy nevezitek. Ez a tervezés tökéletlenségeiből adódik.
Kérdező: Ez a fajta eszköz megoldhatná az energiagondok nagy részét, már ami a közlekedést illeti?
Ré: Ré vagyok. A jelenleg a földi emberek birtokában lévő technológia képes lenne megoldani valamennyi korlátot, amely társas memória komplexumotokat a tapasztalás e jelen nexusában sújtja. Azonban némely egyéneteknek a felfogásai, akik – ti úgy mondanátok – a hatalmi energia felé rendelkeznek torzulásokkal, mindaddig a visszatartását okozzák ezeknek a megoldásoknak, amíg a megoldások olyannyira szükségessé nem válnak, hogy a torzulásokkal rendelkezők még inkább a hatalom irányába torzulhassanak.
Kérdező: Azt is állítottad, hogy néhány jelenlegi földreszállás mögött az Orion csoport áll. Miért szállt itt le az Orion csoport? Mi az ő céljuk?
Ré: Ré vagyok. A céljuk hódítás, szemben a Konföderáció tagjaival, akik a hívásra várnak. Az úgynevezett Orion csoport a hódításra vár hívást.
Kérdező: Konkrétan mit tesznek, amikor földreszállnak?
Ré: Kétfajta leszállás van. Az elsőben népetekből a hajójukra visznek és jövőbeli használatra programoznak entitásokat. A programozásnak két vagy három fokozata van. Az első fokozat az, amit felderíthetnek azok, akik elvégzik a kutatásokat. A második egy önkioldó program. A harmadik fokozat egy második és sokkal mélyebb önkioldó program, amelyik az entitást kikristályosítja és ezáltal élettelenné teszi, és felhasználhatóvá egyfajta jeladóként. Ez az egyik fajta földreszállás.
A második fajta földreszállás a Föld kérge alatt történik, ahová a vízből lépnek be. Újra csak dél-amerikai és karib-tengeri, valamint az úgynevezett északi sarkhoz közeli területekről van szó általában. A bázisaik a föld alatt vannak.
Kérdező: Az Orion csoportnak mi a… mi a cél az Orion csoport hódítására nézve?
Ré: Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, a szándékuk megtalálni bizonyos tudat/test/lélek komplexumokat, amik az ő saját vibrációs komplexumukkal rezonálnak, hogy azután leigázzák a nem-elitet, ahogy a nem orioni vibrációval rendelkezőket nevezhetnéd.
Kérdező: Az 1973-as pascagoulai földreszállás, melynek során Charlie Hixsont az űrhajó fedélzetére vitték, egy ilyenfajta földreszállás volt?
Ré: Ré vagyok. A leszállás, amelyről beszélsz, olyasmi volt, amit te egy anomáliának mondanál. Nem az Orion csoport befolyása állt mögötte, sem a mi népeink gondolatformája, hanem egy saját vibrációtokból való planetáris entitás, mely teljes ártatlanságában egy véletlenszerű leszállásként átjött a karanténon.
Kérdező: Mit csináltak Charlie Hixsonnal, amikor a hajójukra vitték őt?
Ré: Ré vagyok. Tudat/test/lélek komplexuma élettapasztalatait hasznosították, a komplexumok azon élményeire koncentrálva, amelyet ti háborúskodásnak neveztek.
Kérdező: Hogyan hasznosították ezeket?
Ré: Ré vagyok. A tapasztalatok hasznosítása a tanulás. Képzelj el egy fajt, amelyik egy filmet néz. Átél egy történetet és azonosul a főhős érzéseivel, érzékelésével, élményével.
Kérdező: Charlie Hixson eredetileg ugyanabból a társas memória komplexumból való volt, mint akik felvették őt?
Ré: Ré vagyok. E vibrációs hang komplexum entitásának nem volt kapcsolata az őt felhasználókkal.
Kérdező: Az őt felhasználók az ő háborús tapasztalatait az Egység Törvényének további megismerésére hasznosították?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Az őt felvevő entitásoknak normális testfelépítésük volt? Charlie leírása róluk meglehetősen szokatlan.
Ré: Ré vagyok. Lényük testfelépítése az ő normális testfelépítésük. A szokatlanság nem jelentős. Nekünk magunknak is, amikor népetek közé választottunk egy küldetést, tanulmányoznunk kellett népeteket, mivel ha nem a sajátunkétól eltérő formában érkeztünk volna, akkor fényként érzékeltek volna minket.
Kérdező: Milyen denzitásúak voltak a Charlie-t felvevő lények?
Ré: Ré vagyok. Az entitások, akik iránt ekkora figyelmet fordítasz, harmadik denzitású lények egy meglehetősen fejlett rendből. Rá kell mutassunk nektek a felfogásra, hogy az entitások nem használták volna a Charlie tudat/test/lélek komplexumot az entitás inkarnáció előtti elhatározása nélkül, hogy a szolgálatukra legyen.
Kérdező: Honnan származtak a Charlie-t felvevő lények?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a Szíriusz galaxisból valók.
Kérdező: A legmegdöbbentőbb információ, amit ezidáig adtál (és be kell vallanom, nehézségeim vannak vele, hogy elhiggyem), hogy az USA 573 db, az általad leírt típusú légi járművel rendelkezik. Hány USA által kinevezett ember tud ezekről a járművekről, az üzemeltetőiket is beleértve?
Ré: Ré vagyok. Embereitek száma változik, mivel kommunikálni szükséges jelen idő/tér nexusban, így a szám növekszik jelenleg. A megközelítő szám 1500. Ez csak közelítés, mivel ahogy illúziós idő/tér folytonosságotok jelenből jelenbe halad, sokan szereznek tudomást.
Kérdező: Hol készülnek ezek a járművek?
Ré: Ezeket a járműveket egyesével készítik két helyen: az úgynevezett Új-Mexikótok sivatagos vagy kiszáradt régióiban és az úgynevezett Mexikótok sivatagos vagy kiszáradt régióiban, mindkét telep a föld alatt van.
Kérdező: Azt akarod mondani, hogy az USA-nak ténylegesen egy gyára van Mexikóban?
Ré: Ré vagyok. Ekképpen beszéltem. Megismételjem e pillanatban újra, hogy ez az információ nagyon sekélyes, és nincs különösebb következménye az Egység Törvényének tanulmányozása szempontjából? Mindamellett gondosan figyelemmel kísérjük e fejleményeket, abban reménykedve, hogy népességetek békében aratható lesz.
Kérdező: Teljesen tudatában vagyok, hogy a kérdések e vonalának semmilyen következménye nincsen, de ez a konkrét hír olyannyira megdöbbentő a számomra, hogy egyenesen megkérdőjelezteti velem a hitelességedet ezügyben. Egészen eddig a pontig egyetértésben voltam mindazzal, amiket mondtál. Ez nekem nagyon hajmeresztő. Egyszerűen nem tűnik nekem lehetségesnek, hogy ezt a titkot huszonhét éve őrizzék, és hogy mi működtetjük ezeket a hajókat. Elnézést kérek modortalanságomért, de gondoltam, teljesen őszinte leszek. Számomra hihetetlen, hogy egy gyárat működtetnénk Mexikóban, az államokon kívül, e járművek építésére. Talán valamit félreértettem. Ezek a járművek fizikai járművek, amelyeket fizikai emberek építenek? Beszállhatnék egybe és repülhetnék vele? Így van?
Ré: Ré vagyok. Nem így van. Te nem repülhetnél vele. Az Egyesült Államok – ahogy társadalmi felosztás komplexumotokat hívjátok – ezeket egyfajta fegyverként állítja elő.
Kérdező: Vagyis nem ül bennük senki? Nincs pilóta, hogy úgy mondjam?
Ré: Ré vagyok. Úgy van.
Kérdező: Hogyan irányítják őket?
Ré: Ré vagyok. Számítógéppel irányítják őket egy távoli adatforrásból.
Kérdező: Miért Mexikóban van a gyárunk?
Ré: Ré vagyok. A szükségesség a föld szárazságában és a környező lakosság majdhogy teljes hiányában keresendő. Ezért az úgynevezett kormányotok és a szomszédos földrajzi fekvés úgynevezett kormánya megállapodtak egy földalatti telep létrehozásában. A megállapodó kormányhivatalnokok nem tudtak róla, milyen használatra lesz a földjük, hanem olyan kormányzati kutatóállomásnak gondolták azt, amit te bakteorológiai fegyverkezésnek mondanál.
Kérdező: Ez az a fajta jármű, mint amiben Dan Frye-t szállították?
Ré: Ré vagyok. A Danielként ismertet konföderációs gondolatforma jármű-illúzió szállította azért, hogy adatot adjon e tudat/test/lélek komplexumnak, amiből esetleg láthatnánk, hogy egy ilyen fajta kontaktus miként segítheti népeteket a korlátok illúzióján túl fekvő intelligens végtelen felfedezésében.
Kérdező: Lehetséges-e bármelyikünk számára, hogy a Konföderációval egy közvetlenebb módon létesítsünk kapcsolatot?
Ré: Ré vagyok. Megfigyelve a torzulásait azoknak, akik e kísérletsorozaton keresztülmentek, a fokozatos visszavonulást választottuk, a közvetlen kontaktustól a gondolatformához. A legkisebb torzulás a tudat-tudat kommunikációban látszik elérhetőnek. Következésképp a kérés, hogy felvigyünk, nem olyan, amit szívesen teljesítenénk. Ti a jelen orientációtokban vagytok a leghasznosabbak.
Kérdező: Azért kérdeztelek ilyen sokat és nagy alapossággal a járműről, amit elmondásod szerint az USA kormánya irányít, mert ha ezt a könyvbe beletesszük, az számos problémát fog okozni. Ez olyasmi, amit talán jobb volna a könyvből teljesen kihagyni, vagy pedig jelentős részletességgel ki kell kérdezzelek róla. Még kérdezni is nehéz ezen a területen, de szeretnék néhány további kérdést feltenni erről, nyitva hagyván a lehetőséget, hogy a könyvben maradjon. Mi az átmérője a járműnek, amelyet az USA birtokol?
Ré: Ré vagyok. Javaslom, hogy ez legyen az utolsó kérdés erre az ülésre. Úgy fogunk beszélni, ahogy azt a további ülésekre odaillőnek érzed, arra kérve mindeközben, hogy téged csupán saját ítélőképességed vezessen.
A körülbelüli átmérő – többszöri változtatások lévén a modellben – 23 lábatoknyi széles, ahogy ti mértek (=7 méter).
Megkérdeznénk most, van-e valamilyen fontos rövid kérdés, mielőtt az ülést befejeznénk.
Kérdező: Tehetünk-e bármit, hogy az instrumentum jobban érezze magát?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kiegyensúlyozott. Lehet apró korrekciókat tenni az instrumentum gerincének helyzetében, hogy az egyenesebb legyen. Úgyszintén továbbra is folyamatosan ügyeljetek a felhasznált jelképek helyére és helyzetére. Ezen a mostani ülésen a tömjénző kissé kilóg, s ezért az instrumentum egy csekély nyugtalanságot él át.
Kérdező: Szögben vagy oldalirányban lóg ki a tömjénző?
Ré: Ré vagyok. Egy körülbelül 3 fokos eltérés van a derékszögtől.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Jézus tanításai: Az ego miért nem képes meglátni a fától az erdőt?

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 16. (Orion csoport céljai, földreszállás, Bolygók Konföderációja, lakott bolygók)

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 15. (Egység, kiegyensúlyozás, egó, régi faj)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .