Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 2. (Egyiptom múltja,a piramisok céljai,kristálygyógyítások)

Ré: Az Egység törvénye 2. (Egyiptom múltja,a piramisok céljai,kristálygyógyítások)1981. január 20.: Második ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a mi Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Együtt vagyok ezzel a tudat/test/lélek komplexummal, mely közvetítőként önmagát felajánlotta. Kommunikálok veletek.
A kérdések a helyükön vannak elme torzulásotok kivetüléseiben a jelen idő/térben. Innen biztosítanám a csoportot, hogy a társas memória komplexumomnak sajátos módszere van a kommunikációra azon kevesekkel, akik torzulásaikkal képesek a mieinkére hangolni, e módszer pedig kérdések megválaszolására irányul. Mi otthonosan érezzük magunkat ebben a szerepkörben. Most kezdődhetnek a kérdések.
Kérdező: Úgy vélem, elég sok ember van, aki megértené, amit nekünk mondasz; akik kellően érdekesnek találnák azt, hogy a kommunikációidból egy könyvet készíthessünk, és szeretném tudni, beleegyeznél-e ebbe?
Amennyiben igen, úgy azt gondoltam, hogy egy kis történelmi háttér magadról most talán időszerű lenne.

Ré: Ré vagyok. Az oka az e csoporttal való kapcsolatba lépésünknek, ahogy neveznétek, a kommunikáció lehetősége, az egyiktől a másikig, torzításon keresztül, mely a jelentés számára még elfogadható. Kevesen lesznek, akik jelentős torzulás nélkül megértik, amit e tudat/test/lélek komplexummal való kapcsolaton keresztül kommunikálunk. Mindamellett ha óhajotok az, hogy kommunikációinkat másokkal is megosszátok, akkor egy olyan érzékelés irányába van torzulásunk, hogy haszna ennek leginkább abban lehet, ha rendszerezitek és kikristályosítjátok saját vibrációs mintáitokat azon tapasztalatok szintjében, amit az életnek neveztek. Ha egyvalaki megvilágosult, nem mindenki világosult-e meg? Ennélfogva arra irányulunk, hogy számotokra tetszőleges méretű hallgatósághoz szóljunk. A tanítás/tanulás az Egység Törvényét képezi annak legelemibb torzulásaiban.
Kérdező: Mesélnél valamit a történelmi hátteredről, korábbi időkről, amiket az illúzióban töltöttél, a kapcsolat idejéről, esetleg az ezen a bolygón leélt inkarnációdról és kapcsolatodról korábban itt élt népekkel? Hogy legyen valami, amivel elkezdjük a könyvet.
Ré: Ré vagyok. Tudatában vagyunk annak, hogy az elméd/tested a megfelelő módot keresi a feladat betöltésére, hogy egy tanítási/tanulási eszközt létrehozz. Tisztában vagyunk vele, hogy az – ahogy mondjátok – inkarnált állapotunkat érdekesnek találjátok. Kivártunk egy második kérdésfeltevést, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy egy több ezer éves idő/tér helytelen érdeklődést vált ki. Így ezen információ megadásakor az a kérésünk, hogy a helyénvaló nyomaték nélküliség érvényesüljék a helyi teretekben/időtökben való élettapasztalataink kapcsán.
Azon tanítás/tanulás, mely a mi felelősségünk, inkább filozófiai mintsem történelmi. Most választ adunk kérdésedre, ami helyesen kiértékelve ártalmatlan.
Mi azon tagjai vagyunk a Konföderációnak, akik 11 ezer évetekkel ezelőtt eljöttünk két planetáris kultúrátokhoz, melyek akkor közeli kapcsolatban álltak az Egy Teremtő alkotásával. A mi naiv hitünk volt, hogy taníthatunk/tanulhatunk közvetlen kapcsolat révén, és azt gondoltuk, hogy az individuum-érzések vagy egyéniségek szabad akarat torzulásait nem fenyegeti veszély, ha megzavarjuk őket, mivel e kultúrák már addig is közel kerültek egy mindent felölelő hithez a mindenség élő mivoltában vagy tudatosságában. Eljöttünk és üdvözöltek minket az emberek, akiknek szolgálatába állni kívántunk. Próbáltunk segítségükre lenni gyakorlati módszerekben a tudat/test/lélek komplexum torzulások gyógyítására irányulóan mindig az adott torzulásnak megfelelő kristály használatával, az idő/tér anyag arányok bizonyos megfelelő sorozatán belül helyezvén el azt. Így jöttek létre a piramisok.
Arra jutottunk, hogy az eljárás nagymértékben ki lett sajátítva az akkori hatalom tudat/test torzulásában lévői részére. Ez nem szándéka az Egység Törvényének. Elhagytuk népeteket. Az a csoport, amely – ahogy földgolyótok azon részét nevezitek – a Dél-Amerika területén élőkkel dolgozott, nem adta fel ilyen könnyen. Ők visszatértek. Mi nem. Mindamellett sosem hagytuk el vibrációtokat a tudatosságbéli változásért érzett felelősségünk végett, melyet eleinte okoztunk majd később eltorzítva találtunk olyan jellemzőkben, amik nem utalnak az Egység Törvényére. Megkíséreltünk kapcsolatot létesíteni annak a területnek az uralkodóival, ahová eljöttünk, az országéval, amelyet Egyiptomnak vagy néhány helyen a Szent Földnek neveztek.
A tizennyolcadik dinasztiában, ahogy az tér/idő torzulásaitok feljegyzéseiből ismeretes, kapcsolatba tudtunk lépni a fáraóval, ahogy nevezitek. Ennek az embernek kevés élettapasztalata volt a létsíkotokon, és egy. ahogy ez az instrumentum nevezné, Vándor volt. Ez a tudat/test/lélek komplexum tehát fogta a kommunikációs torzulásainkat, és torzulásait képes volt összhangba hozni a mieinkkel. A fiatal entitást egy olyan hang vibrációs komplexummal illették, ami hangzásában egy bőséges isten dicsét hirdette, minthogy ezt a tudat/test komplexumot – akit most az egyszerűség kedvéért csak instrumentumnak nevezünk – úgy hívták, „Ammon”. Az entitás úgy döntött, hogy ez a név, lévén, hogy egy istent dicsér a sok közül, nem elfogadható vibrációs hang komplexuma részének. Így hát megváltoztatta nevét egy olyanra, amely a napkorong dicsét hirdette. Ez a torzulás, amit „Aten”-nek neveztek, egy a mi valóságunkhoz közeli torzulás volt – ahogyan mi a saját tudat/test/lélek komplexum torzulásunk természetét értelmezzük. Mindazonáltal ez nem teljesen jött összhangba a szándékolt tanítás/tanulással, amit küldtünk. Az entitás, Ehnaton, meggyőződött arról, hogy az Egy vibrációja az igaz spirituális vibráció, és ekképpen kihirdette az Egység Törvényét.
Az entitás hitét azonban igen kevesen fogadták el. Papjai csak színlelést folytattak, a keresés spirituális torzulása nélkül. Az emberek megmaradtak a saját hitük mellett. Amikor az entitás már nem tartózkodott ebben a denzitásban, újra a sok istenben való polarizált hitek kerültek előtérbe és maradtak is ott, amíg a Mohamedként ismert férfi egy felfoghatóbb torzulásba nem emelte az emberek tudat/test/lélek kapcsolatait.
Rendelkezel részletesebb érdeklődéssel ezidőtájt?
Kérdező: Nagy érdeklődéssel hallgatjuk az egész történetet, amit mesélsz, és ahogy jó részletességgel az Egység Törvényének tárgyalásához jutunk. Számos kérdés lesz, amit fel fogok tenni, ahogy haladunk előre, melyek vagy kapcsolódnak közvetlenül az Egység Törvényének felfogásához, vagy sem. Mindazonáltal úgy hiszem, hogy ennek egy tanulási/tanítási eszközként való prezentálása esetén az a rendjén való, ha különböző aspektusokból derítjük fel mindazt, amit nekünk elmondasz. Beszéltél a kristálygyógyításról. (Egy másik dolog, amit megemlítenék, hogy amikor az instrumentum kimerültté válik, akkor meg kívánjuk szakítani a kommunikációt, és egy későbbi időpontban folytatni, amikorra az instrumentum feltöltődött.) Ha az instrumentum most megfelelő állapotban van, akkor szeretnék egy kicsit a kristálygyógyításról beszélgetni, amit említettél.
Ré: Ré vagyok. A kristálygyógyítás elve azon illúzió-szerkezet hierarchikus természetének megértésén alapszik, ami a fizikai test – ahogy nevezitek. Vannak kristályok, amelyek a spirituális testbe bejutó energiákra gyakorolnak hatást; vannak kristályok, amelyek a lélek és a tudat közötti torzulásokra hatnak, és vannak kristályok, amelyek a tudat és a test közötti torzulásokat egyensúlyozzák ki. Mindezeket a kristálygyógyításokat megtisztított közvetítőkön keresztül töltik fel energiával. A kristállyal dolgozó gyógyító relatív kristályosodása nélkül a kristály nem töltődik fel kellőképpen. A másik szükséges összetevő a megfelelő tájolás az illető bolygó energiamezőihez és a planetáris aurába belépő mindenségi avagy kozmikus torzulásokhoz vagy áramokhoz, olyan módon, hogy formáknak és e formákon belüli elhelyezéseknek a megfelelő aránya kellő segítséget jelentsen a feloldozási vagy kiegyensúlyozási folyamatban.
A használatos különféle kristályokon való végigmenetel kimerítő lenne eme instrumentum számára, habár ha kívánod, felteheted ezt egy későbbi ülés alkalmával. A – mondjuk úgy – finomság a kristály kiválasztásánál nagyon kritikus, és igazság szerint olyan kristályszerkezetek használhatók fel, mint a gyémánt vagy rubin, egy megtisztított közvetítő által, aki az Egység Szeretetével/Fényével van feltöltve majdhogy minden esetben.
Ez természetesen beavatással jár, és sohasem voltak sokan, akik képesek lettek volna kitartani, hogy a megannyi torzulási maradványon, amiket a beavatás okoz, továbblépjenek.
Tovább tudósítsunk-e benneteket viszonylag rövid terjedelemben ennek vagy valamely más témának a kapcsán?
Kérdező: Igen. Említetted, hogy a piramisok egy folyományai voltak ennek. Tudnád ezt kicsit bővebben részletezni? Ti voltatok-e felelősek a piramis építésében, és mi célja volt a piramisnak ?
Ré: Ré vagyok. A nagyobb piramisok az Egység erőinek használatában való képességeink révén épültek. A kövek élők. Ezt nem így értették meg a ti kultúrátok tudat/test/lélek torzulásai. A piramisok célja kettős volt:
Elsősorban, hogy egy helyesen tájolt beavatási helyül szolgáljanak azok számára, akik megtisztult avagy beavatott csatornái kívántak lenni az Egység Törvényének.
Másodsorban pedig a beavatottak gondos kalauzai kívántunk lenni kifejlesztve egy gyógyítást azok számára, akiken ők segíteni óhajtottak, valamint magának a bolygónak is. Az egyik piramis a másik után – feltöltve a kristály valamint a beavatottak által – arra lett kitalálva, hogy kiegyensúlyozza az Egységes Teremtés beérkező energiáját a planetáris tudat/test/lélek számos és többszörös torzulásával. Ebben az igyekezetben mi egy már megkezdett munkát folytathattunk, amit a Konföderációban más testvérek kezdtek meg más kristály-hordozó létesítmények felépítésével, és így teljessé tettünk ezekből egy gyűrűt, ha úgy tetszik, a Föld – ahogy ez az instrumentum vibráltatná velünk: felszíne körül.
Az instrumentum kezd energiát veszíteni. Egy kérdést vagy témát kérnénk még, és azután elhagyjuk ezt az időt/teret.
Kérdező: Talán szólhatnál még arról, hogy eredetileg egy fedőkő volt a piramis tetején: miből volt ez, és hogyan mozgattátok a súlyos köveket a piramis megépítéséhez. Miféle technikát alkalmaztatok ehhez?
Ré: Ré vagyok. Azt kérném, hogy ezt a kérdést a következő munkaidőnkben tedd fel, ahogy ti neveznétek ezt az energiáink termelte torzulást/megosztást.
Amennyiben van valamilyen kérdésetek e tudat/test/lélek helyes használatával kapcsolatban, úgy szívesen vennénk, ha most azt tennéd fel.
Kérdező: Tekintsd megkérdezve. Úgy értem, nincs más, amivel folytathatnám. Mi a helyes használata ennek az instrumentumnak? Mit tegyünk? Mit tegyünk képessége és kényelme maximalizálása érdekében?
Ré: Ré vagyok. Örülünk, hogy feltetted ezt a kérdést, mivel nem tartozik a felfogásunkhoz, hogy jogunk/kötelességünk lenne filozófiát kivéve bármilyen dolog kapcsán észrevételeinket közvetlen megkérdezés nélkül megosztani. Mindazonáltal ennek a tudat/test/léleknek a jelenlegi használata nem helyénvaló, és ennélfogva fölösleges testi torzulásokat él át a fáradtság területén.
A rezgések könnyen tisztává tehetők az Egység körének egyszerű létrehozásával és miközben ez történik, a következő dialógus verbális vibrációjával:
Kérdés: „Mi a Törvény?”
Válasz: „A Törvény az Egység.”
Kérdés: „Miért vagyunk itt?”
Válasz: „Az Egység Törvényét keressük.”
Kérdés: „Miért keressük Rét?”
Válasz: „Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke.”
Ketten együtt: „Örvendjünk hát és tisztítsuk meg ezt a helyet az Egység Törvénye szerint. Ne léphessen gondolatforma e körbe, amit az instrumentum körött bejártunk, mert a Törvény az Egység.”
Az instrumentum ekkor transzban legyen. A helyes tájolás az, ha a fej húsz fokban észak-északkelet felé mutat. Ez az az irány, amelyből a szeretet/fény újkeletű avagy New Age torzulásai – amik kevéssé torzultak – kiáradnak, és ezekben az instrumentum kellemesen fogja érezni magát. Ez egy érzékeny instrumentum, ami alatt azt értjük, hogy a tudat/test/lélek komplexumába lépő torzulások érzékei bármelyikétől jöhetnek. Így ajánlatos a következőt tenni:
Tegyetek az entitás fejéhez egy szűz kehelyben vizet.
Középre a könyvet, ami a legszorosabban illeszkedik az instrumentum azon mentális torzulásaihoz, amelyek a legszorosabban illeszkednek az Egység Törvényéhez, ami az a Biblia, melyet a legsűrűbben érint meg.
A Biblia másik oldalára egy kevés tömjént, egy szűz tömjénzőben.
A könyv mögé – ami az egységet szimbolizálja, János Evangéliumának első fejezeténél nyitva – egy fehér gyertyát.
Az instrumentum megerősödne, ha lenne rajta egy fehér köntös. Az instrumentum legyen betakarva és hanyatt feküdjön, szemei lefedve.
Bár ez egy bonyolult tevékenység/körülmény és nagyon eltorzítottnak tűnhet egy hasznos tanulási/tanítási élménytől, mi mégis azt érezzük, hogy ezek a részletes előkészületek a transz technikájára vonatkozóan könnyítenek majd az instrumentum körül lévők tudati torzulásain, mivel javulást fognak látni az instrumentum torzulásaiban a fáradtságot illetően. Még csak annyit tennénk hozzá, hogy ha ezeket a tanulási/tanítási üléseket olyan időben/térben tartjátok, mely alatt Nap-testetek nem világítja meg szobátok, akkor az instrumentumot legjobb a világítási eszköz meggyújtása előtt szólítani.
Ré vagyok. Az Egy Teremtő dicsőségében és békéjében búcsúzom tőletek. Örvendezzetek a fényben/szeretetben, és járjatok az Egy Teremtő erejével. Örömben távozunk tőletek. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 
 

Az egység törvénye

Related posts

Ré: Az Egység törvénye 12. (Orioni keresztesek, hajók, MIB, Vándorok)

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 17.

Sandal

Jézus tanításai: Az ego játszmái 1.-Viselkedjetek normálisan

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .