SzimbólumokSzimbólumok

Egyiptomi szimbólumvilág – egyiptomi szimbólumok és amulettek

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Az egyiptomiak szimbólumokkal egészítették ki a fejlődési útjukat. Ezeket a szimbólumokat általában a félistenekhez kötötték, akik nem istenek voltak, mert Isten csak egy volt! A félistenek valahol félúton voltak a Teremtő és az ember között. Ők voltak az útmutatók, az iránymutatók, a tanítók, az élő példái annak, hogy a tökéletesedés állapota elérhető.
Az egyiptomiak hitték és tudták a szimbólumok jelentését és tudatosan használták őket amulettként és ékszerként. A legkorábbi időkben az amulettek felett papok mormoltak mágikus imákat, később a hatalom szavait belevésték az amulettbe, így az erő kétszeresen hatott: egyszer maga az amulett, egyszer pedig a szavak révén.ISIS AMULETT: SZERETET, SZÜLETÉS, CSALÁD

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Isist (Ízisz) a termékenység, a szülés, az anyaság, a nőiesség, a sors, a hitvesi hűség, a testvéri szeretet, a víz, a tenger, a hajózás, és a mágia istennőjeként tisztelték (de eredetileg ő is a felemelkedett mesterek közé tartozik). Talizmánként viselve, segít a családi összetartásban, védi az anyákat és a gyermekeket.

UREUSZ KÍGYÓ AMULETT: BÖLCSESSÉG, TUDÁS, HATALOM

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Az Ureusz a napisten védelmezője. Pozitív védelmező jellege miatt királyi jelvénnyé is vált, és szerepelt a fáraók fej és melldíszein. A tudás szimbóluma melyet viselőjére is átruház. Segít önmagunk megismerésében, lelkiismeretünk tisztántartásában. A halhatatlanság és az újjászületés jelképe.

HÓRUSZ SZEME AMULETT: SEBEZHETETLENSÉG, EGÉSZSÉG

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Hórusz szeme, melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelem során elveszített. Thoth isten azonban visszaadta neki. Ez lett más néven az Udzsat szem. Az Udzsat szem azt jelenti, tökéletes, ép, virágzó, egészséges. Az amulett feladata, a rontás elhárítása, a szemmel verés visszafordítása. Sebezhetetlenséget biztosít. Véd a betegségektől, segít kigyógyulni belőlük. Az Udzsat szemet ábrázoló gyűrű, az istenekhez kapcsolja viselőjét.
A későbbiekben ez a szimbólum a káosz legyőzésének, illetve a megromlott dolgok helyreállításának a jelképévé vált.
Egy másik értelmezésben Hóruszt szimbolizálja, a követendő példát, aki megtestesíti a Teremtőhöz vezető utat, a teljes megvilágosodást és mindazt, amit egy emberi testben élő lélek elérhet a fejlődésben. A Hórusz szem az erő, a tudás, az újjászületés és a megértés jelképe.

SZKARABEUSZ AMULETT: ÉLETERŐ,EGÉSZSÉG, HOSSZÚ ÉLET

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A szkarabeusz egyiptomi szent állat. Olyannyira, hogy ha véletlenül egy hadsereg útjába került 1 pici kis szkarabeusz bogár, akkor a hadsereg utat tört magának egy másik irányba és kikerülték. Ő egy nagyon-nagyon fontos szimbóluma az életnek.
Az amulett egyaránt védte az élőket és a holtakat. Az egyiptomi hit szerint megőrzi az életerőt. Viselőjétől távol tartja a betegségeket, és meghosszabbítja az életet. Az erő és az örök élet jelképe. A harcosok gyűrűként viselték, hogy erőt és egészséget nyerjenek.
Azt tartották, az életet görgeti maga előtt. Innentől kezdve ő az Élet Bogara, a legbölcsebb teremtmény, akihez az újjászületést és a karmának a letudását, a karmának a megkötését kötötték. Ő a karmát görgeti maga előtt és egyszer csak megszabadul tőle. Ő az élet, a kiteljesedés, a beteljesedés és az újjászületés szimbóluma.
A karnaki szkarabeuszt 7-szer körbe lehet járni és lehet valamit kívánni, de mind a 7 körnél ugyanazt kell kívánni. Akkor, ha az ember sorsában a kívánság támogatott, akkor a sors szépen lassan az ő életében ezt le fogja adni. A legendák szerint, aki ezt a Szkarabeuszt egyszer az életében 7-szer körbejárja, az biztosan vissza fog még térni ide Egyiptomba, ide Karnakba.

ANKH AMULETT: ENERGIA, ERŐ, ÖRÖK ÉLET

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Az ankh az élet kulcsa. A fáraók a tudás, a hatalom és az örök élet jelképeként viselték. Az ankh viselése fokozza az életerőt, energiát. Távol tartja a betegséget, elűzi a démonokat, megtöri a rontást. Hosszú és boldog életet biztosít viselőjének.
Az ankh jel az egyik legerőteljesebb szimbólum, amit amulettként viseltek az ősi Egyiptomban. Az eredete homályba veszett, de sokféle elképzelés  született azóta is róla, ám a jelentése biztos – „az élet kulcsa”.  A jel gyakran jelenik meg a főbb egyiptomi istenek kezében. A fáraók a tudás és az öröklét jelképeként viselték. Az univerzum életet adó és azt fenntartó erőit szimbolizálja, a vizet és a levegőt. Az ‘ankh’ hieroglifát a Nílus kulcsának is nevezték az ie. 4. évezred elején.

OZIRISZ AMULETT: BÖLCSESSÉG, ÖNBECSÜLÉS, TEKINTÉLY

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Ozirisz az egyiptomi hitvilág legfontosabb uralkodója. Ő vezette be a kultúrát, és a civilizációt. A termékenység, és az alvilág uralkodója. Ő a termékenység megszemélyesítője. Bölcsességet, önbecsülést, és tekintélyt ad viselőjének. Kiteljesíti a belső gazdagságot és erőt.

ANUBISZ AMULETT: BŰVÖS, VÉDELMI EREKLYE

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Anubisz a holtak birodalmának egyik istene. Ő őrzi a túlvilág kapuját, fogadja az elhunytakat, és lelküket elkíséri az alvilágba. A túlvilág egyik bírája, az utak megnyitója. Viselőjének segít egy új élet kezdetén.

FÁRAÓ AMULETT: OLTALMAZÁS, MOTIVÁCIÓ, SZERENCSE

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A fáraó szó nagyhatalmú embert jelent. Az ókori Egyiptomban istenként tisztelték őket. A fáraó amulett oltalmaz, és szerencsét hoz viselőjének. Motivál és segíti az akarat teljesülését, igazságot szolgáltat.

ROSETTE-I KŐ AMULETT: KIFEJEZŐKÉPESSÉG, REJTÉLYEK

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A rosette-i kő segítségével fejtették meg  a hieroglif írást. Viselőjének segít a kulturális különbségek legyőzésében. Jó kifejező –képességet kölcsönöz. Segíti tulajdonosát az őt körülvevő rejtélyek és titkok megfejtésében.

SÓLYOM AMULETT: TÖREKVÉS, GYŐZELEM, IHLET

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A sólyom Egyiptom legfontosabb jelképe. A neve Hórusz, a fáraók őre, az égbolt és a fény istene.  Az őt jelképező amulett, viselőjének ihletet ad, segíti leküzdeni ellenségeit, vagy akár saját félelmeit. Törekvővé tesz, hozzásegít a szabadsághoz.

USÉBTI AMULETT: LÉLEK, MUNKA

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Az usébti a mágikus beállítottságú egyiptomi hitvilág jellegzetessége. Ez egy múmia varázsszobrocska. Tulajdonosának nevét viseli a túlvilágon is. Viselőjét segíti a mindennapi munkában, és a szervezésben. Könnyebbé teszi a lelki terhek elviselését.

Menat

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek
 

Az egyiptomi papok azt mondták, hogy a boldogság és a sorsfeladat megélése az egy önbeavatás. Ezt az önbeavatást Menat-nak hívták. A Menat a 4 alaptörvényt jelent, ami a legnagyobb fontossággal bírt az egyiptomi tökéletesség útját járó beavatottaknak.
Hórusz útjának a 4 alaptörvénye: SZERETET, BÖLCSESSÉG, AZ ISTENI AKARAT TELJESÍTÉSE, HARMÓNIA.
Ezek a Hathor (Hórusz felesége) által képviselt erők a világegyetem legfőbb erői. Aki ezeket betartja, az a sorsútját járja. Ennek a 4 vonásnak Hathor az őrzője. Ezek betartására kell törekedni és ezekkel kapcsolatban lehet az ő segítségét kérni. Minden egyes ember rendelkezik szabad akarattal, azaz mi döntjük el, hogy együtt működünk a sorsunkkal és akkor a sors a hátán visz és vele együtt szárnyalhatunk, vagy az állandó ellenállást és tagadást választjuk, amikor is a sors a hajunknál fogva vonszol maga után. A Menat Hathor amulettje volt, boldogságot, életet, termékenységet hozott tulajdonosának. Általában nyakláncon hordták.

Dzsed oszlop 

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A Dzsed oszlop a stabilitás, állandóság szimbóluma és Osiris hátgerincével hozzák kapcsolatba. Az oszlop felállításának ünnepsége az ő feltámadásának, újjászületésének szimbóluma. Temetési rituáléknál elősegítette a halott test átalakulását spirituális formába. Amulettként ezen tulajdonságok előhívására és megőrzésére viselték.

Oziriszhez szintén nagyon sokat imádkoztak az emberek és a papnövendékek egyaránt a felemelkedésük és a fejlődésük érdekében. Ozirisz eredetileg termékenység isten volt, aki halála után az alvilág ura lett, ezért Ő az egyik legbölcsebb félisten, aki végig járta a fejlődés összes lépcsőfokát a teljes megvilágosodásig. Ezáltal a dzsed oszlop a spirituális utat jelképezi, illetve a tudatra ébredésnek a lépcsőfokait, és a saját spiritualitásunk megéléséről hordoz üzeneteket.
Az Univerzum mindent átható erejének és a stabilitásnak a szimbóluma.

Atlantiszi kereszt

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek
 

Az ősi civilizációkban az emberek ismerték és használták a szimbólumok erejét és használták az általuk kibocsátott energiát. Ezt a keresztet az atlantisziak is úgy kapták. Az atlantiszi főpapok viselték. Egyiptomi jellegű, s ez is mutatja, hogy Egyiptom átvette az atlantiszi tudást. Ilyen szimbólumokat az atlantisziak nem használtak, (hiszen félanyagi testben éltek és ezért nem volt rá szükségük) csak ennek a keresztnek az esetében. Középen van a dzsed oszlop, illetve benne a Ré pálca található, fölül az emberke, fején a napkoronggal, és ezek mind-mind különálló szimbólumok voltak Egyiptomban is.
Ha nem nézzük benne a dzsed oszlopot, valamint a Ré pálcát, akkor olyan, mint egy ankh kereszt. Az ankh kereszt esetében a kereszt jobb oldala a negatív pólusa, a bal oldala a pozitív pólus. Az atlantiszi keresztnél ez másképp van. Ennek a keresztnek a dzsed oszlop része az egyik pólus és a külső része a másik pólus. Így nem negatív és pozitív pólusú energiák, hanem az Alfa és az Omega energiát bocsátja ki magából, tehát a teremtés alapenergiáit.
A keresztnek töltés nélkül is van állandóan saját energiája. Az alsó része, a szár része hófehér, a középső része (a jellegzetes dzsed rész) zöld, a hátoldal felé rubinvörös, felül pedig szikrázó indigókék. Ez a kereszt eltol magától minden negatív energiát, illetve magában hordozza a teremtés alfa és omega energiáját.

Tawaret (Hippo) 

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A védelmező isten szerepét töltötte be, hasonlatosan ahhoz ahogy az anya viziló védelmezi a borját, így, mint szimbólum a gyerekeket óvta. Gyakran ábrázolták „sa” hieroglifával vagy az „ankh” jellel. Ő segédkezett a nők vajúdásánál és elijesztette az ártó démonokat. Mint amulett az újjászületés és megújulás jelképe.

Lótusz virág 

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A nap, a teremtés és az újjászületés szimbóluma, mivel a virág éjszaka becsukódik és lesüllyed, virradatkor pedig kiemelkedik és újra kinyílik. A teremtés-történet szerint egy óriás liliom emelkedett ki a zavaros ősvízből az idők kezdetén. Maga a nap ebből a virágból emelkedett ki az első napon.
A Hermopolisz-i teremtés-történetben a Nap isten, aki önmagát alkotta meg, a lótusz virág szirmai közül emelkedett ki, mint ‘Ra’. Így a lótusz virág  kiemelkedő szerepet játszott az egyiptomi kultúrában – felső Egyiptom szimbólumává vált.

Was scepter

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A ‘Was’-uralkodói jogar(hosszú bot), az erő és uralom fizikai jelképeként fáraók kezében jelenik meg. Amulettként is ezeknek a tulajdonságoknak a felébresztésére és megtartására viselték.

Heket (Béka)

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Heket – béka-istenség  A gyermekszületés mágikus védelmét szolgálta, béka  formájában ábrázolták, vagy mint női alakot, béka fejjel. Amuletteken minden esetben béka formájában jelenítették meg. Állapotos asszonyok gyakran viselték védelemként a terhesség ideje alatt. A bábát „Heket szolgájának” nevezték.

Sündisznó amulett

A sündisznó amulettek története messze vissza nyúlik az ősi Egyiptom történetében. Népszerűségét azonban az új birodalomban érte el. Az újjászületés szimbólumaként tisztelték. Hogy mire használták, még nem teljesen tisztázott. Feltehetően az elhunytat védelmezte.

Bennu madár (Főnix) 

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

Bennu madár az élet jelképe: azt az állandó isteni erőt ábrázolja, amely az élet valamennyi megnyilvánulásának előfeltétele.Az egyiptomi teremtés mítosz szerint a Benu madár az életesszenciát (heké) egy távoli, mágikus forrásból hozta el a világba. E forrás a „Tűz szigete” , a sosem szűnő fény helye a világ határain túl, ahol az istenek születnek és megújulnak, s ahonnan a világba küldik őket. Ebből a világból a Phoenix a fő hírhozó. Az élet üzenetét hozta el Heliopoliszba, a füld szimbolikus középpontjába.
 „A Tűz szigetéről jöttem, megtöltve testemet Heké-vel, hasonlóan „ama madárhoz”, aki jött és megtöltötte a világot azzal, amit ez addig nem ismert. „

Szív amulett (Szív szkarabeusz)

Egyiptomi szimbólumvilág - egyiptomi szimbólumok és amulettek

A szív szkarabeuszt a korai időszakokban sziv alakú edényként mintázták meg. Az egyik oldalára skarabeuszt festettek, másik oldalára hieroglif szöveget véstek a Halottak Könyvéből vett 30-adik „mondást”. Később már skarabeusz formát készitettek, amelynek talpára ugyan ez a szöveg került. Ezt az amulettet a halott szive fölé helyezték, igy Osiris és Rá védelme alá került az elhunyt. A mumifikáció során eltávolitott szivet helyettesitették vele. Másik elnevezése: Kheperu – jelentése: újra született – „Ő, aki görgeti”.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

ebredezok
ezolemi

Related posts

Szimbólumok/Állatszimbólumok: Denevér

Sandal

Húsvéti népszokások, jelképek, szimbólumok

Sandal

Szimbólumok/Állatszimbólumok: Teknős

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .